Ventilatie

Om het juiste ventilatiesysteem te bepalen zijn er een aantal aandachtspunten die men in het achterhoofd moet houden.

Er bestaan diverse ventilatiesystemen met hun voor- en nadelen.

Belangrijk is dat het principe achter de NBN D50-001-norm wordt aangehouden.

Deze Belgische norm bepaalt dat de toevoer van lucht in droge ruimtes (slaap- en woonkamers) moet plaatsvinden, terwijl de afvoer zich in de natte ruimtes (badkamer, keuken en toilet) moet bevinden.

Er bestaan 4 soorten ventilatiesystemen waarvan er slechts 2 actief worden aangewend nl. C-systeem en D-systeem. Deze onderscheiden zich op de wijze waarop de lucht wordt toe- en afgevoerd.

Het toe- en/of afvoeren van de lucht kan op natuurlijke en mechanische wijze gebeuren.

C-Systeem

Bij een C-systeem gaat men via regelbare roosters in ramen of muren lucht toevoeren in leefruimtes. De vervuilde vochtige lucht wordt mechanisch afgevoerd via een leidingsysteem. De lucht wordt via de afvoerventielen in de natte ruimtes afgezogen met een ventilatorbox en vervolgens via een dak- of muurdoorvoer naar buiten afgevoerd.

D-Systeem

Bij een D-systeem gebeurt de toevoer van verse lucht alsook de afvoer van de vervuilde lucht mechanisch. Dit noemt men ‘balansventilatie’. Daarenboven wordt de toevoer van verse lucht gefilterd, al dan niet met een pollenfilter. Bepaalde toestellen zijn voorzien van een filterindicatie.

Systeem D kan bovendien voorzien worden van warmterecuperatie. Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde lucht overgedragen aan de binnenkomende verse buitenlucht. Op die manier gaat er geen of nauwelijks energie verloren.

Het rendement van deze toestellen vindt men op de EPBD-lijst.

Optioneel kunnen deze toestellen uitgerust worden met een zomerbypass dewelke de verse koelere lucht tijdens de zomernachten over de bypass stuurt en niet over de warmtewisselaar.

De bypass gaat het verder opwarmen van de ruimtes enigszins tegen.

Diverse D-systemen hebben tevens een bioritme om het ideale tijdstip van ontdooing te bepalen tijdens de winter. Dit is noodzakelijk daar de vochtige warme lucht (afvoer) in contact komt met de koude binnenkomende lucht (toevoer).Hierdoor zou de warmtewisselaar anders verschijnselen tot invriezen kunnen vertonen.

Vraag nu uw offerte aan